NAŠE POSLANIE A VÍZIE

...tvoríme život!

ĽUDSKÉ ZDRAVIE Tvoríme život tým, že poskytujeme ľuďom výrobky, ktoré majú pozitívny vplyv na ich zdravie a pomáhajú im žiť plnohodnotný život!

PRÍLEŽITOSŤ Tvoríme život tým, že umožňujeme a pomáhame ľuďom vybudovať generačné podnikanie spolu s finančnou nezávislosťou pre každého bez ohľadu na vek, pohlavie a zdravotný stav, bez ohľadu na národnostnú, náboženskú a politickú príslušnosť, bez ohľadu na rasu, sociálne postavenie a minulosť!

OSOBNOSŤ Tvoríme život tým, že vraciame ľuďom dôstojnosť, sebauvedomenie, identitu, sebavedomie a osobnú slobodu!

PRINCÍPY (HODNOTY) OKG

>>> HISTÓRIA SPOLOČNOSTI
>>> NAŠE POSLANIE A VÍZIE
>>> PRINCÍPY (HODNOTY) OKG

POMÁHAJTE S NAMI


pomáhejte s námi (pdf)

Copyright © 2019 O.K.G., s.r.o. Všetky práva sú vyhradené.


Nepoznám heslo
×