PRINCÍPY (HODNOTY) OKG

Spoločnosť OKG napĺňa svoje poslanie prostredníctvom týchto princípov:

INTEGRITA: princíp osobného príkladu založeného na súlade medzi myšlienkami, slovami a skutkami

LOJALITA: princíp osobnej spolupatričnosti s výrobkami, sponzormi, organizáciou a OKG

OSOBNÝ ROZVOJ: princíp neustáleho zhodnocovania života jednotlivca, zvyšovanie a dosahovanie osobného potenciálu

UZNANIE: princíp preukazovania úcty a osobnej hodnoty inému človeku

ČESTNOSŤ: princíp plnenia sľubov a záväzkov voči ľuďom vo svojej organizácii a hlavne voči sebe

DÔVERA: princíp prejavu osobnej dôvery v seba a ostatných ľudí

PRIATEĽSTVO: princíp vytvárania a udržiavania priateľských vzťahov medzi ľuďmi

LÁSKA: princíp nepodmieneného, kladného a láskyplného vzťahu k sebe a ľuďom okolo seba

>>> HISTÓRIA SPOLOČNOSTI
>>> NAŠE POSLANIE A VÍZIE
>>> PRINCÍPY (HODNOTY) OKG

POMÁHAJTE S NAMI


pomáhejte s námi (pdf)

Copyright © 2019 O.K.G., s.r.o. Všetky práva sú vyhradené.


Nepoznám heslo
×